Wyrobimy numer EORI w 48h i wszystko on-line !*

Każdy importer czy eksporter, który prowadzi wymianę z krajami poza unijnymi powinien być zarejestrowany w systemie EORI.

Wyrobienie numeru można zlecić naszej firmie.


Do wyboru mają Państwo dwie opcje:

– Standard do 5 dni roboczych od otrzymania oryginałów (można przysłać naszym kurierem)

– VIP w 48h

* Do rejestracji EORI potrzebujemy skanu i oryginału upoważnienia  oraz wydruk KRS lub CEIDG.

Skan proszę przesłać na adres biuro@akcyza.org a oryginał na adres Agencja Celna Akcyza-Zone ul. Postępu 13, 02-676 Warszawa.

Aby przesłać do nas pełnomocnictwo można także skorzystać z naszego kuriera w cenie 20 zł netto który dojedzie w najdalszy zakątek Polski.

W razie pytań:

503 606 625 i 791 343 252

Zapraszamy do korzystania z naszych usług.