Rejestracja EORI

Każdy importer czy eksporter, który prowadzi wymianę z krajami poza unijnymi powinien być zarejestrowany w systemie EORI.

Wyrobienie numeru można zlecić naszej firmie.

Do rejestracji EORI potrzebujemy skanu i oryginału upoważnienia  oraz wydruk KRS lub CEIDG.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług.